آموزش برنامه نویسی - تاپ دمی

پرکاربرد ترین متدهای آرایه در جاوا اسکریپت

ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: 6 دقیقه
پرکاربرد ترین متدهای آرایه در جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت چیست ؟

جاوا اسکریپت که به JS نیز شناخته می شود از زبان های برنامه نویسی محبوب و پرکاربرد است که در سمت فرانت و بک اند سایت ها مورد استفاده قرار می گیرد.

تعریف آرایه :

آرایه ها در جاوا اسکریپت نوعی متغییر می باشند که می توانند بیش از یک مقدار را در خود نگهداری کنند و باتوجه شماره ایندکس هر کدام از ایتم ها در آرایه می توان به مقدار آن دسترسی پیدا کرد. در این مقاله میخواهیم برخی از متد های مهم در ارایه ها را بررسی کنیم پس با ما هم راه باشید.

چگونه میتوان یک آرایه در جاوا اسکریپت ساخت؟

دو روش برای ساخته آرایه وجود دارد که باهم در قالب مثال بررسی میکنیم

let myArray = new Array();
let myArray = [];
let myArray = ['mohammad', 'ali'];

در اکثر موارد برنامه نویسان به دلیل راحتی و سرعت بیشتر در کد نویسی از روش دوم استفاده می کنند

متد ها در جاوا اسکریپت

متد ()map :

برای کار با این متد شما باید یک تابع در متد map قرار بدید که تک تک مقادیر آرایه را بگیره و تغییرات لازم را روی اون انجام بدهد مثلا هر کدوم از اونها رو در 2 ضرب کنه و با استفاده از مقادیر بدست آمده یک آرایه جدید ساخته می شود.


const myArray = [1, 2, 3, 4];

const myMap = myArray.map(x => x * 2);

console.log(myMap);

متد ()concat :

در برخی از موارد ما نیاز داریم که دو آرایه را با هم ترکیب کنیم برای این کار میتونیم از متد concat استفاده کنیم و آرایه ایی که میخواهیم ترکیب بشود را به عنوان پارامتر به آن ارسال کنیم.

const myArray1 = ['a', 'b', 'c'];
const myArray2 = ['d', 'e', 'f'];
const myArray3 = myArray1.concat(myArray2);

console.log(myArray3);

متد ()every :

با استفاده از این متد شما میتوانید تمامی عناصر آرایه را با توجه به یک شرط دلخواه مورد بررسی قرار دهید و در صورتی که همه عنصر های آرایه مقدار true را برگردانند این متد هم مقدار true را بر میگرداند و در صورتی که فقط یکی از عنصر های آرایه از شرط قرارداده شده مقدار false را برگرداند پاسخ این متد هم false میشود و مابقی عنصر ها را مورد بررسی قرار نمی دهد.

const condition = (currentValue) => currentValue < 50;

const myArray = [1, 25, 10, 12, 22, 17];

console.log(myArray.every(condition));

متد fill(value, start, end)

در برخی از موارد شما نیاز دارید که آرایه را با یک مقدار دلخواه پرکنید که برای انجام این کار از متد fill استفاده میکنیم که سه پارامتر را از ما دریافت میکند که فقط پارامتر اولی الزامی است و دو پارامتر بعدی به صورت دلخواه هستند. در پارامتر اول شما باید مقدار دلخواه که میخواهید آرایه با آن پرشود را وارد کنید و دوپارامتر بعدی به ترتیب شروع و پایان هستند که شما مشخص میکنید از کدام آیتم شروع به جایگذاری کند و تا کدام آیتم پایان یابد و همچنین میتوانید آیتم پایانی را مشخص نکنید که در این صورت به صورت خود کار تا انتهای آرایه را جایگزین می کند.


const myArray= [2, 4, 5, 6];

console.log(myArray.fill(0, 2, 4));

console.log(myArray.fill(5, 1));

console.log(array1.fill(6));

متد ()filter :

بعض مواقع شما نیاز دارید که آرایه را با یک شرط دلخواهی بررسی کنید و برای این کار میتوانید از متد filter استفاده کنید که این متد باتوجه به شرطی که شما وارد کرده اید آرایه را مورد بررسی قرار میدهد و آیتم هایی از آرایه که از شرط قرار داده شده عبور کند را داخل یک آرایه جدید قرار میدهد که میتونید به لیست آرایه فیلتر شده دسترسی داشته باشید.

const words = ['mohammad', 'ali', 'hosein', 'erfan', 'zahra', 'bahram'];

const result = words.filter(word => word.length > 6);

console.log(result);

متد ()find :

اگر شما نیاز داشتید که داخل یک آرایه مقداری را جستجو کنید میتوانید از متد find استفاده کنید که باید داخل این متد یک شرط قرار بدهید که تک تک مقدار های آرایه را مورد بررسی قرار میدهد و هر کدام از آنها که باشرط ما همخوانی داشت برای برگردانده میشود و در صورتی که هیچ مقداری را متوانست پیداکند undefined را برمیگرداند.


const myArray = [21, 3, 2, 1, 15];

const found = myArray.find(element => element > 10);

console.log(found);

متد ()findIndex :

در متد find شما با قرار دادن شرط میتوانستید مقداری از آرایه که با شرط ما برقرار بود دسترسی داشته باشید حالا در صورتی که شما نیاز به ایندکس عنصر جستجو شده داشتید از متد findIndex می تونید استفاده کنید این متد هم مثل متد قبلی هست باین تفاوت که ایندکس عنصر پیداشده را برمیگرداند و درصورتی که هیچ عنصری پیدانکرد مقدار 1- را برای ما برمیگرداند.


const array1 = [21, 3, 2, 1, 15];

const isLargeNumber = (element) => element > 13;

console.log(array1.findIndex(isLargeNumber));

متد ()indexOf :

در بعضی از مواقع شما عنصری از آرایه را دارید و میخواید که ایندکس اون رو بدانید برای اینکار شما میتونید از متد indexOf استفاده کنید که با قراردادن عنصر داخل این متد به ایندکس اون دسترسی پیدا می کنید و درصورتی که عنصر وارد شده داخل آرایه موجود نباشه 1- برای ما برمیگرداند که به ما نشان میدهد که چنین عنصری پیدانکرده است.


const beasts = ['mohamamd', 'ali', 'hosein', 'bahram', 'erfan'];

console.log(beasts.indexOf('mohamamd'));

console.log(beasts.indexOf('mohamamd', 2));

console.log(beasts.indexOf('ali'));

متد ()includes :

متد includes به ما این قابلیت را میدهد که داخل آرایه یک مقدار را جستجو کنیم و درصورتی که مقدار جستجو شده داخل آرایه موجو باشه مقدار true و درصورتی که موجود نباشه مقدار false برگردانده میشه.


const myArray = [2, 3, 1];

console.log(myArray.includes(2));

const names = ['mohammad', 'ali', 'hosein'];

console.log(names.includes('mohammad'));

console.log(names.includes('maryam'));

متد ()shift :

برای حذف یک عنصر از ابتدای آرایه می توانید از متد shift استفاده کنید که با فراخوانی این متد طول آرایه جدید برای ما برگردانده می شود.


const myArray = [22, 12, 1];

const shiftArray = myArray.shift();

console.log(myArray);

console.log(shiftArray);

متد ()Unshift :

برخلاف متد shift متد Unshift به این شکل است که شما میتوانید یک عنصر را به ابتدای آرایه اضافه کنید و طول آرایه جدید را دریافت کنید.


const myArray = [12, 22, 6];

console.log(myArray.unshift(4, 5));

متد ()slice :

اگر شما نیاز داشته باشید که قسمتی از آرایه را کپی کنید میتوانید از متد slice استفاده کنید که با دریافت شروع و پایان می توانید مشخص کنید از کجا تا کجای ارایه را کپی کند و داخل یک آرایه جدید برای شما بازگردانده شود. درصورتی که شرع و پایان مشخص نکنید به صورت خود کار آرایه قبلی کپی میشود و همچنین در صورتی که فقط شروع را مشخص کنید تا انتهای آرایه را برای شما کپی میکند.


const names = ['mohammad', 'ali', 'zahra', 'hesam', 'maryam'];

console.log(names.slice(3));

console.log(names.slice(1, 3));

متد ()sort :

برای اینکه بتوانیم عنصر های یک آرایه را مرتب سازی کنیم از sort استفاده می کنیم که به صورت پیشفرض به صورت صعودی این مرتب سازی انجام می شود و آرایه مرتب سازی شده برای ما برگردانده می شود. برای مرتب سازی میتونیم از یک متد داخل sort هم استفاده کنیم که به صورت دلخواه بتوانیم مرتب سازی را انجام بدیم.


const names = ['mohammad', 'ali', 'hosein', 'bahram'];
months.sort();
console.log(names);

const myArray = [21, 22, 4, 1, 3000];
array1.sort();
console.log(myArray);

متد ()forEach :

این متد یک تابع را دریافت می کند و روی همه ی عناصر آرایه این تابع را اجرا میکند که در مثال زیر می توانید عملکرد این تابع را ببینید.


arr.forEach(function(item, index, array) {
  // ... do something with item
});

["mohammad", "ali", "iran"].forEach((item, index, array) => {
  alert(`${item} is at index ${index} in ${array}`);
});

برای آشنایی بیشتر با زبان برنامه نویسی جاوااسکریپت می توانید مقاله بهترین زبانهای برنامه نویسی را مطالعه کنید همچنین برای آموزش جاوا اسکریپت به صورت رایگان می توانید به این دوره مراجعه کنید.

این مقاله برای شما چقدر مفید بود ؟

16 شهریور، 1400

اشتراک گزاری مقاله

مقالات مشابه

ویژگی های جدید ECMAScript 2021

ویژگی های جدید ECMAScript 2021

پس از معرفی es6 جاوا اسکریپت تغییرات زیادی کرد و حالا هر سال ویژگی های جدید به این زبان ب...

ادامه مطلب
بررسی var ، let و const  در جاوا اسکریپت

بررسی var ، let و const در جاوا اسکریپت

پس از معرفی ES6 دو روش جدید برای تعریف متغیر ها در جاوا اسکریپت معرفی شد در این مقاله سعی...

ادامه مطلب
چگونه برنامه نویسی را شروع کنم

چگونه برنامه نویسی را شروع کنم

در این مقاله به بررسی نحوه شروع برنامه نویسی ، چالش ها و سوالاتی که در ذهن هر کاربر برای...

ادامه مطلب