آموزش برنامه نویسی - تاپ دمی

معرفی اصول اولیه جاوا اسکریپت بخش دوم

ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: 4 دقیقه
معرفی اصول اولیه جاوا اسکریپت بخش دوم

معرفی اصول اولیه جاوا اسکریپت بخش دوم

شما می توایند بخش اول این مقاله را در این قسمت ببیند.

عملگرها در جاوا اسکریپت

عملگر ها تعدادی نماد هستند که برای انجام عملیات بر روی عملوند ها استفاده می شوند.

معرفی انواع عملگر در جاوا اسکریپت

عملگر های حسابی

مانند :

جمع +

تفریق -

ضرب *

تقسیم /

باقیمانده %

افزاینده ++

کاهنده --

برای مثال :

Let a=2
Let b=4;
Let sum=a+b;

در اینجا 'a' و 'b' دو عملوند هستند که به وسیله ی عملگر + مجموع آنها محاسبه شده است .

عملگر های مقایسه ای

== مساوی

=! نامساوی

< بزرگتر

کوچکتر

<=بزرگتر یا مساوی

=کوچکتر یا مساوی

عملگر های منطقی

&& AND

اگر هر دو مقدار غیر از صفر باشند حاصل true می شود.

|| OR

اگر هر دو یا یکی از مقادیر غیر از صفر باشند حاصل true می شود.

! NOT

حاصل مقدار را برعکس می کند.

عملگر های انتسابی

(=)

مقدار سمت راست عملوند را به سمت چپ عملوند انتساب می دهد.

(= +)

عملوند سمت راست را با عملوند سمت چپ جمع کرده و مقدار را به عملوند سمت چپ انتساب می دهد.

(= - )

عملوند سمت راست را از عملوند سمت چپ کم کرده و مقدار را به عملوند سمت چپ انتساب می دهد.

(= *)

عملوند سمت راست را با عملوند سمت چپ ضرب کرده و مقدار را به عملوند سمت چپ انتساب می دهد.

(= /)

عملوند سمت چپ را بر عملوند سمت راست تقسیم کرده و مقدار را به عملوند سمت چپ انتساب می دهد.

(= %)

باقیمانده دو عملوند را به عملوند سمت چپ انتساب می دهد.

جملات شرطی در جاوا اسکریپت

ما با استفاده از جملات شرطی در جاوا اسکریپت عبارات را کنترل کرده و بررسی می کنیم که یک قطعه کد میتواند اجرا شود یا خیر.

از رایج ترین عبارت شرطی if است که به صورت های :

If

else

else-if

استفاده می شود این عبارات فقط در صورتی اجرا می شود که شرطی که داخل پرانتز نوشته ایم صحیح باشد.

مثال از دستور if

  let x=10; 
  if(x>=10)
  { 
   alert("عدد شما برابر 10 است"); 
  }  

مثال از دستور else

  let x=10; 
  if(x>=10)
  { 
   alert("عدد شما برابر 10 است"); 
  } 
  else
  {
   alert("عدد شما بیشتر از 10 است"); 
  }

مثال از دستور else-if

  let x=10; 
  if(x>=10)
  { 
   alert("عدد شما برابر 10 است"); 
  } 
  else if(x =<10)
  {
   alert("عدد شما بزرگتراز 10 است");
  }
  else
  {
   alert("شما عبارت نادرست را وارد کرد اید"); 
  }

دستور Switch در جاوا اسکریپت

با استفاده از این دستور شما می توانید چندین عبارت را مورد بررسی قرار دهید تا با یکی از case های ما تطبیق داده شود در غیر این صورت عبار default یا پیش فرض نمایش داده می شود.

مانند :

switch( عبارت شرطی ) {

 case a:
  //نمونه اولی که مورد بررسی قرار می گیرد و رد صورتی که مقایسه صحص باشد اجرا می شود 
  break;

 case b:
  //نمونه دومی که مورد بررسی قرار می گیرد و رد صورتی که مقایسه صحص باشد اجرا می شود 
  break;

 case c:
  //نمونه سومی که مورد بررسی قرار می گیرد و رد صورتی که مقایسه صحص باشد اجرا می شود 
  break;

 case ..n:
  //نمونه چهارم که مورد بررسی قرار می گیرد و رد صورتی که مقایسه صحص باشد اجرا می شود 
  break;

 default:
  // مقدار پیش فرض در صورتی اجرا می شود که هیچ یک از مقادیر بالا صحیح نباشند

}

حلقه ها در جاوا اسکریپت

برای اجرای مجموعه ای از دستورات تا زمانی که شرط ما برقرار شود از حلقه ها استفاده می کنیم.

مانند :

1.) for

2.) for-in

3.) while

4.) do-while

حلقه for

در یک عنصر چندین بار گردش می کنیم تا به شرط دلخواه برسیم.

حلقه for به شرح زیر است :

for (let i = 0; i < 10 ; i++) { 
 console.log(i);
}

خروجی:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

حلقه for-in

در این نوع از حلقه گردش ما از طریق کلید است.

for (key in object) {
 // کد های ما 
}

مانند :

let fullName = "";
var person = {name:"ali", lastName:"mousavi}; 
let x;
for (x in person) {
 fullName += person[x] + " ";
}
Console.log(fullName)

حلقه while

کد تا زمانی که شرط مشخص شده درست باشد ، تکرار می شود.

while (شرط) 
{ 
  // کد های ما 
} 

مثال :

let count=0; 
while (count<=5) 
{ 

count++;
console.log(count) ;
} 

حلقه do-while

مانند حلقه while است با این تفاوت که کد حداقل یکبار اجرا می شود چه درست باشد چه نادرست.

do
{ 
  //قطعه کد
}while (شرط);

مثال :

let i=1; 
do{ 
document.write(i + "<br/>"); 
i++; 
}while (i<=5); 

موفق و سلامت باشید.

این مقاله برای شما چقدر مفید بود ؟

14 مهر، 1400

اشتراک گزاری مقاله

مقالات مشابه

ویژگی های جدید ECMAScript 2021

ویژگی های جدید ECMAScript 2021

پس از معرفی es6 جاوا اسکریپت تغییرات زیادی کرد و حالا هر سال ویژگی های جدید به این زبان ب...

ادامه مطلب
بررسی var ، let و const در جاوا اسکریپت

بررسی var ، let و const در جاوا اسکریپت

پس از معرفی ES6 دو روش جدید برای تعریف متغیر ها در جاوا اسکریپت معرفی شد در این مقاله سعی...

ادامه مطلب
چگونه برنامه نویسی را شروع کنم

چگونه برنامه نویسی را شروع کنم

در این مقاله به بررسی نحوه شروع برنامه نویسی ، چالش ها و سوالاتی که در ذهن هر کاربر برای...

ادامه مطلب