!! تمامی دوره های تاپ دمی رایگان شد !!

آموزش برنامه نویسی - تاپ دمی
اصول اولیه جاوااسکریپت بخش دوم

اصول اولیه جاوااسکریپت بخش دوم

جاوا اسکریپت

14 مهر، 1400

در این مقاله به بررسی اصول اولیه جاوا اسکریپت می پردازیم و با انواع عملگر در جاوا اسکریپت ، جملات شرطی ، دستور Switch و حلقه ها در javascript آشنا می شویم.

معرفی اصول اولیه جاوا اسکریپت بخش دوم

شما می توایند بخش اول این مقاله را در این قسمت ببیند.

عملگرها در جاوا اسکریپت

عملگر ها تعدادی نماد هستند که برای انجام عملیات بر روی عملوند ها استفاده می شوند.

معرفی انواع عملگر در جاوا اسکریپت

عملگر های حسابی

مانند :

جمع +

تفریق -

ضرب *

تقسیم /

باقیمانده %

افزاینده ++

کاهنده --

برای مثال :

Let a=2
Let b=4;
Let sum=a+b;

در اینجا 'a' و 'b' دو عملوند هستند که به وسیله ی عملگر + مجموع آنها محاسبه شده است .

عملگر های مقایسه ای

== مساوی

=! نامساوی

< بزرگتر

کوچکتر

<=بزرگتر یا مساوی

=کوچکتر یا مساوی

عملگر های منطقی

&& AND

اگر هر دو مقدار غیر از صفر باشند حاصل true می شود.

|| OR

اگر هر دو یا یکی از مقادیر غیر از صفر باشند حاصل true می شود.

! NOT

حاصل مقدار را برعکس می کند.

عملگر های انتسابی

(=)

مقدار سمت راست عملوند را به سمت چپ عملوند انتساب می دهد.

(= +)

عملوند سمت راست را با عملوند سمت چپ جمع کرده و مقدار را به عملوند سمت چپ انتساب می دهد.

(= - )

عملوند سمت راست را از عملوند سمت چپ کم کرده و مقدار را به عملوند سمت چپ انتساب می دهد.

(= *)

عملوند سمت راست را با عملوند سمت چپ ضرب کرده و مقدار را به عملوند سمت چپ انتساب می دهد.

(= /)

عملوند سمت چپ را بر عملوند سمت راست تقسیم کرده و مقدار را به عملوند سمت چپ انتساب می دهد.

(= %)

باقیمانده دو عملوند را به عملوند سمت چپ انتساب می دهد.

جملات شرطی در جاوا اسکریپت

ما با استفاده از جملات شرطی در جاوا اسکریپت عبارات را کنترل کرده و بررسی می کنیم که یک قطعه کد میتواند اجرا شود یا خیر.

از رایج ترین عبارت شرطی if است که به صورت های :

If

else

else-if

استفاده می شود این عبارات فقط در صورتی اجرا می شود که شرطی که داخل پرانتز نوشته ایم صحیح باشد.

مثال از دستور if

  let x=10; 
  if(x>=10)
  { 
   alert("عدد شما برابر 10 است"); 
  }  

مثال از دستور else

  let x=10; 
  if(x>=10)
  { 
   alert("عدد شما برابر 10 است"); 
  } 
  else
  {
   alert("عدد شما بیشتر از 10 است"); 
  }

مثال از دستور else-if

  let x=10; 
  if(x>=10)
  { 
   alert("عدد شما برابر 10 است"); 
  } 
  else if(x =<10)
  {
   alert("عدد شما بزرگتراز 10 است");
  }
  else
  {
   alert("شما عبارت نادرست را وارد کرد اید"); 
  }

دستور Switch در جاوا اسکریپت

با استفاده از این دستور شما می توانید چندین عبارت را مورد بررسی قرار دهید تا با یکی از case های ما تطبیق داده شود در غیر این صورت عبار default یا پیش فرض نمایش داده می شود.

مانند :

switch( عبارت شرطی ) {

 case a:
  //نمونه اولی که مورد بررسی قرار می گیرد و رد صورتی که مقایسه صحص باشد اجرا می شود 
  break;

 case b:
  //نمونه دومی که مورد بررسی قرار می گیرد و رد صورتی که مقایسه صحص باشد اجرا می شود 
  break;

 case c:
  //نمونه سومی که مورد بررسی قرار می گیرد و رد صورتی که مقایسه صحص باشد اجرا می شود 
  break;

 case ..n:
  //نمونه چهارم که مورد بررسی قرار می گیرد و رد صورتی که مقایسه صحص باشد اجرا می شود 
  break;

 default:
  // مقدار پیش فرض در صورتی اجرا می شود که هیچ یک از مقادیر بالا صحیح نباشند

}

حلقه ها در جاوا اسکریپت

برای اجرای مجموعه ای از دستورات تا زمانی که شرط ما برقرار شود از حلقه ها استفاده می کنیم.

مانند :

1.) for

2.) for-in

3.) while

4.) do-while

حلقه for

در یک عنصر چندین بار گردش می کنیم تا به شرط دلخواه برسیم.

حلقه for به شرح زیر است :

for (let i = 0; i < 10 ; i++) { 
 console.log(i);
}

خروجی:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

حلقه for-in

در این نوع از حلقه گردش ما از طریق کلید است.

for (key in object) {
 // کد های ما 
}

مانند :

let fullName = "";
var person = {name:"ali", lastName:"mousavi}; 
let x;
for (x in person) {
 fullName += person[x] + " ";
}
Console.log(fullName)

حلقه while

کد تا زمانی که شرط مشخص شده درست باشد ، تکرار می شود.

while (شرط) 
{ 
  // کد های ما 
} 

مثال :

let count=0; 
while (count<=5) 
{ 

count++;
console.log(count) ;
} 

حلقه do-while

مانند حلقه while است با این تفاوت که کد حداقل یکبار اجرا می شود چه درست باشد چه نادرست.

do
{ 
  //قطعه کد
}while (شرط);

مثال :

let i=1; 
do{ 
document.write(i + "<br/>"); 
i++; 
}while (i<=5); 

توسعه دهنده وب

شروع آشنایی من با دنیای برنامه نویسی 9 سال پیش بود ، اول مسیر با وردپرس آشنا شدم و بعد از اون شروع به یادگیری زبان جاوا اسکریپت کردم و رفته رفته سعی کردم یک برنامه نویس Front-end بشم که به مبحث گرافیک هم علاقه منده و هر روز تلاش میکنه تا پیشرفت کنه و اگر تجربه ای داره با بقیه به اشتراک بزاره.

مقالات مشابه