آموزش برنامه نویسی - تاپ دمی
آموزش رشته ها در پایتون

آموزش رشته ها در پایتون

پایتون

06 آذر، 1400

در این مقاله به بررسی و کاربرد رشته ها در زبان برنامه نویسی پایتون می پردازیم و با بیان مثال های گوناگون سعی میکنیم بهتر با Python آشنا شوید.

تعریف رشته ها (String)

به مجموعه ای از کاراکترها که درون ، single quotation یا double quotation قرار می گیرند در python رشته می گویند.

مانند :

در مثال زیر متغییر ی به اسم name تعریف می کنیم و رشته ای با مقدار “ali” را به آن نسبت می دهیم.

name = "ali"

نوشتن رشته های چند خطی

در بسیاری از موارد شما قصد دارید رشته های خود را به صورت چند خطی یا به عبارتی شکسته بنویسید برای این کار نمی توان از enter استفاده کرد ، ولی برای ایجاد این شکستگی ما می توانیم از سه علامت single quotation پشت سر هم استفاده کنیم با رعایت این اصل به نتیجه دلخواه میرسیم.

به مثال زیر توجه کنید:

  name = '''My Name is ali

and My Name is brother mohammad'''

print(name)

و نتیجه زیر حاصل می شود:


My Name is ali

and My Name is brother mohammad

چسباندن رشته ها در پایتون

ما می توانیم با استفاده از اپراتور + دو رشته را به هم بچسبانیم مانند مثال زیر :


firstName = "ali"

lastName = "mousavi"

fullName = firstName + " " + lastName;

print(fullName)

برای اینکه بین دو رشته ای که قصد داریم بهم بچسبانیم فاصله قرار دهیم می توانیم مانند مثال بالا از یک " " استفاده کنیم یا در انتهای رشته اول یا ابتدای رشته آخر یک اسپیس ( فاصله ) قرار دهیم.

چسباندن رشته به عدد در پایتون

در پایتون امکان چسباند یک عدد به یک رشته وجود ندارد و در صورتی که این عملیات را انجام دهید با خطا روبرو می شوید ، در صورتی که عدد خود را به رشته تبدیل کنیم می توانیم عدد و رشته را بهم بچسبانیم.

تبدیل عدد به رشته

در صورتی که قبل از داده خود ، از تابع str استفاده کنیم می توانیم داده خود را به رشته تبدیل کنیم.

مانند :

car = "bmw" + str(4)

print(car)

نتیجه : Bmw4

نکته : در صورتی که عددی که به رشته تبدیل شده را با یک عدد دیگر جمع کنیم حاصل نتیجه جمع نیست.

مثال :

num = 4 + str(4)

print(num)

نتیجه : 44

استفاده از formatted strings

به مثال زیر توجه کنید :

car = "bmw"

date = 2021

print(' car name ' + car + ' date of manufacture ' + date )

با اجرای کد بالا قطعا به مشکل بر می خوریم زیرا داده date از نوع عدد بوده پس باید این داده را به رشته تبدیل کنیم ، برای این کار می توانیم از همان تابع str استفاده کنیم که قبلا توضیح داده شد اما شکل حرفه ای تر آن به صورت زیر است :


name = "Amir"

age = 25

print(f' car name { car }  date of manufacture { date }')

با استفاده از همین حرف f مشکل برای ما به سادگی برطرف می شود.

شمارش index در رشته ها

برای این که index مربوط به یک رشته را بدست آوریم کافی است شماره ایندکس رشته خود را فراخوانی کنیم ، توجه داشته باشیم شمارش ایندکس از صفر شروع می شود و فاصله ها یا هر علامتی که درون یک رشته است یک شماره ایندکس دارد.

به مثال زیر توجه کنید:


name = " ali"

name_index = name [2]

print(name_index)

نتیجه مثال بالا حرف i می شود.

تعیین ایندکس آغازین و پایانی

به مثال زیر توجه کنید:


name = " ali"

name_index = name [0:2]

print(first_letter)

با تعیین ایندکس ابتدایی و پایانی و استفاده از ( : ) برای جداسازی می توانیم محدوده برای خود تعیین کنیم در این مثال از اینکس صفر شروع می کنیم و در ایندکس 2 کار ما به انتها میرسد.

نکته :

در صورتی که ایندکس انتهای خود را مشخص نکینم از ایندکس آغازین تا انتهای رشته برای ما به نمایش در می آید.

نکته:

در صورتی که ایندکس ابتدایی را مشخص نکینم از ایندکس صفر تا ایندکسی که مشخص کرده ایم پیش میرویم.

نکته :

در صورتی که از ایندکس منفی استفاده کنیم شمارش ایندکس از انتهای رشته شروع می شود و شمارش به جای صفر از یک شروع می شود چون منفی صفر در شمارش آرایه ها نداریم.

نکته :

با استفاده از stepover که به وسیله : : عدد اخر بعد از دونقطه تعیین می شود می توانیم فاصله شمارش را تعیین کنیم .

امیدوارم این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

مقالات مشابه