آموزش برنامه نویسی - تاپ دمی
در این مقاله ابتدا تعریف مختصری از پایتون داریم و پس از آن به بررسی حوزه های مختلفی که به وسیله ی زبان برنامه نویسی پایتون می توانیم در آن ها فعالیت و کسب درآمد کنیم می پردازیم.
ادامه مطلب